Programové období 2004-2006

27. 11. 2008 Autor: Roman Klíma

Jednotlivé programy a iniciativy programového období 2004 – 2006 jsou uvedeny také v menu v levé části obrazovky.

Úspěšně realizované projekty 2004-2006

ObsahCestovní ruch

Hradecko

pdf Systém vzájemné propagace atraktivit turistické oblasti Hradecko (pdf, 458 kB, 29.8.2007 10:25)

Krkonoše, Podkrkonoší

pdf Medializace turistického regionu Krkonoše (pdf, 344 kB, 29.8.2007 10:26)
pdf Propagační a informační kampaň regionu Žacléřsko (pdf, 599 kB, 29.8.2007 10:28)

Náchodsko, Broumovsko

pdf Přístavba hotelu Beránek v Náchodě (pdf, 173 kB, 4.10.2007 9:44)
pdf Za poklady Broumovska (pdf, 171 kB, 4.10.2007 9:44)

Podzvičinsko

pdf Propagace turistické oblasti Podzvičinsko (pdf, 622 kB, 29.8.2007 10:29)
pdf Sportovně rekreační areál s ubytovacím zařízením - obec Podhorní Újezd a Vojice (pdf, 409 kB, 29.8.2007 10:30)
pdf Afrika uprostřed Evropy (pdf, 295 kB, 28.8.2007 13:07)

Novoměstsko, Rychnovsko

pdf Pozvánka do Regionu Novoměstsko (pdf, 418 kB, 29.8.2007 10:31)
pdf Podpora rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí (pdf, 525 kB, 29.8.2007 10:33)

Orlické hory, Podorlicko

pdf Mediální a propagační kampaň Turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko (pdf, 388 kB, 29.8.2007 10:34)
pdf Sedloňov – Zabydlete se u nás (pdf, 358 kB, 29.8.2007 10:36)
pdf S batohem na zádech Mikroregionem Bělá (pdf, 389 kB, 28.8.2007 13:29)
pdf Na potštejnský hrad (pdf, 461 kB, 29.8.2007 10:37)


Rozvoj lidských zdrojů

Vzdělávání pracovníků veřejné správy

pdf Moderní metody řízení organizace a vedení lidí (pdf, 299 kB, 25.9.2007 11:43)

Vzdělávání v oblasti zdravotnictví

pdf Vzdělávání školitelů resuscitace a život zachraňujících úkonů (pdf, 314 kB, 25.9.2007 12:26)
pdf Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zdravotně sociální péče (pdf, 317 kB, 25.9.2007 11:45)
pdf Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče (pdf, 295 kB, 25.9.2007 11:46)
pdf Příprava vzdělávacích programů vyšší odborné školy zdravotnické (pdf, 329 kB, 7.11.2007 10:38)

Vzdělávání v oblasti udržitelního rozvoje

pdf Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (pdf, 107 kB, 7.11.2007 10:39)

Rozvoj celoživotního vzdělávání

pdf ZŠ SNP - škola vytvářející příznivé prostředí pro vzdělávání všech žáků (pdf, 300 kB, 7.11.2007 10:40)

E-learning

pdf Vytvoření pěti e-learningových specifických vzdělávacích programů pro veřejnou správu KHK (pdf, 231 kB, 25.9.2007 11:48)
pdf Vybudování e-learningového jazykového centra (pdf, 634 kB, 25.9.2007 11:49)

Vzdělávání - Regionální hospodářská komora Severovýchodních Čech

pdf Buďte úspěšnými subdodavateli – informujte se o nárocích ekonomicky silných spoluhráčů (pdf, 280 kB, 25.9.2007 11:50)
pdf Pracovník šitý na míru (pdf, 387 kB, 25.9.2007 11:51)
pdf Strojař šitý na míru (pdf, 392 kB, 25.9.2007 11:52)

Vzdělávání - Univerzita Hradec Králové

pdf Moderní a efektivní lektor (pdf, 309 kB, 25.9.2007 12:01)
pdf Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání (pdf, 307 kB, 25.9.2007 12:02)
pdf REKAP – Rozvoj e-learningových kompetencí akademických pracovníků (pdf, 284 kB, 25.9.2007 12:02)
pdf Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území KHK II (pdf, 375 kB, 25.9.2007 12:03)
pdf Moderní spisová a archivní služba v praxi (pdf, 334 kB, 25.9.2007 12:04)
pdf Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu (pdf, 338 kB, 25.9.2007 12:05)

Technické vzdělávání

pdf Vzdělávání lektorů v oblasti nových technologií a řídících systémů ve strojírenství a elektrotechnice (pdf, 396 kB, 25.9.2007 11:54)
pdf Podpora modularizace vzdělávacích programů (pdf, 303 kB, 25.9.2007 11:56)

Ostatní

pdf Příležitost (pdf, 350 kB, 25.9.2007 11:55)
pdf Podorlické informační centrum rozvoje lidských zdrojů (pdf, 327 kB, 25.9.2007 11:57)
pdf 5M PROFI-MEN – pět vzdělávacích modulů (pdf, 358 kB, 25.9.2007 11:58)
pdf Studnice vzdělávání (pdf, 415 kB, 25.9.2007 11:59)
pdf Další vzdělávání lektorů jazykové školy (pdf, 304 kB, 25.9.2007 12:00)


Rozvoj lidských zdrojů, poradenství - sociální oblast

Charita

pdf Centrum aktivního přístupu k zaměstnání znevýhodněných skupin na trhu práce (pdf, 341 kB, 25.9.2007 13:27)
pdf Právní poradenství pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany (pdf, 284 kB, 25.9.2007 13:28)
pdf Nová šance (pdf, 294 kB, 25.9.2007 13:29)

Znevýhodněné skupiny obyvatel, vzdělávání pedagogů a asistentů

pdf Integrace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva (pdf, 309 kB, 25.9.2007 13:30)
pdf Chceme být s vámi (pdf, 387 kB, 25.9.2007 13:30)
pdf Znakový jazyk - základní kompetence pedagoga neslyšících (pdf, 225 kB, 7.11.2007 10:41)

Plánování sociálních služeb

pdf Zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Hradci Králové (pdf, 447 kB, 4.10.2007 9:49)


Rozvoj podnikání a služeb, sociální integrace

pdf Vybudování nové technologie kalového hospodářství - verze 1 (pdf, 473 kB, 4.10.2007 9:50)
pdf Vybudování nové technologie kalového hospodářství - verze 2 (pdf, 139 kB, 4.10.2007 9:53)
pdf Obecní dům Nepolisy (pdf, 297 kB, 4.10.2007 9:54)
pdf Kopeček - Statek v Bartošovicích v Orlických horách (pdf, 306 kB, 4.10.2007 9:56)
pdf Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti Romů v Novém Bydžově - verze 1 (pdf, 357 kB, 4.10.2007 9:57)
pdf Podpora zaměstnanosti a vzdělanosti Romů v Novém Bydžově - verze 2 (pdf, 173 kB, 4.10.2007 9:58)
pdf Šance na dobrou práci (pdf, 360 kB, 4.10.2007 9:59)
pdf Nespecifický streetwork STREET (pdf, 382 kB, 4.10.2007 9:59)
pdf Skok do práce (pdf, 287 kB, 4.10.2007 10:00)
pdf Integrační centrum Bělá (pdf, 429 kB, 4.10.2007 10:01)
pdf Příležitost (pdf, 423 kB, 4.10.2007 10:01)


Zdravotnictví

pdf Healthy Economy (pdf, 284 kB, 4.10.2007 10:20)
pdf Vyhledávací studie pro založení medicínsko-farmaceutického klastru (pdf, 323 kB, 4.10.2007 10:21)


Infrastruktura a internetizace

Infrastruktura

pdf Průmyslová zóna Nový Bydžov - Zábědov (pdf, 249 kB, 4.10.2007 10:22)

Internetizace

pdf Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866 (pdf, 337 kB, 4.10.2007 10:23)
pdf Internetizace Mikroregionu Brodec (pdf, 338 kB, 4.10.2007 10:23)
pdf Veřejný internet Mikroregionu Černilovsko (pdf, 335 kB, 4.10.2007 10:24)
pdf Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje (pdf, 376 kB, 4.10.2007 10:25)
pdf Bezdrátový internet a návazné služby veřejnosti v Mikroregionu Nechanicko (pdf, 360 kB, 4.10.2007 10:26)
pdf Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje (pdf, 354 kB, 4.10.2007 10:26)
pdf Rozvoj IKT na Novopacku (pdf, 376 kB, 4.10.2007 10:27)
pdf Internetizace turistického centra Strážné (pdf, 297 kB, 4.10.2007 10:28)
pdf Rozvoj informačních a komunikačních technologií v Mikroregionu Třebechovicko (pdf, 334 kB, 4.10.2007 10:29)


Transformace průmyslu

pdf ICN (Industrual Change Network) (pdf, 331 kB, 4.10.2007 10:30)


Doprava a silniční komunikace

Doprava

pdf Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - Terminál BUS HD (pdf, 387 kB, 4.10.2007 10:30)

Silniční komunikace

pdf Úprava parkovišť a místní komunikace na Hvězdu (pdf, 461 kB, 4.10.2007 10:31)
pdf Komunikace A (1. část) - město Jičín - Průmyslová zóna II a III (pdf, 335 kB, 4.10.2007 10:32)
pdf Rekonstrukce a OŽK silnice II/303 - část 1 (pdf, 471 kB, 4.10.2007 10:33)
pdf Silnice II/319 Rychnov nad Kněžnou - Rokytnice v Orlických horách (pdf, 441 kB, 4.10.2007 10:34)


Zemědělství a rybářství

Zemědělství

pdf Rozšíření skladovacích kapacit obilí (pdf, 323 kB, 4.10.2007 10:35)
pdf Obnova nadzemního závlahového systému a části podzemního odvodňovacího systému (pdf, 330 kB, 4.10.2007 10:36)

Rybářství

pdf Zpracovna sladkovodních a mořských ryb (pdf, 268 kB, 4.10.2007 10:37)


Životní prostředí

pdf Instalace tepelného čerpadla v budově obecního úřadu (pdf, 321 kB, 4.10.2007 10:38)
pdf Jičín poldr pod rybníkem Šibeňák (pdf, 295 kB, 4.10.2007 10:38)
pdf ELLA - Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje (pdf, 315 kB, 4.10.2007 10:39)
pdf Odbahnění rybníku v Prkenném Dole (pdf, 514 kB, 4.10.2007 10:40)
pdf Prkenný Důl - rybí přechod na Sněžném potoce - č. 42140531 (pdf, 509 kB, 4.10.2007 10:41)


Přeshraniční spolupráce

Spolupráce školských zařízení

pdf Naše město náš domov (pdf, 377 kB, 4.10.2007 10:41)
pdf Škola pro udržitelný život - česko-polská síť komunit. projektů udržitelného rozvoje iniciovaných školami (pdf, 263 kB, 4.10.2007 10:43)

Cestovní ruch

pdf Propagace Správy KRNAP (pdf, 455 kB, 4.10.2007 10:44)
pdf DOTEK - Dům obnovy tradic, ekologie a kultury (pdf, 209 kB, 4.10.2007 10:45)
pdf Záchytné parkoviště pro turisty Slavný (pdf, 505 kB, 4.10.2007 10:45)
pdf Rozhledny a vyhlídková místa Euroregionu Glacensis (pdf, 471 kB, 4.10.2007 10:46)

Doprava, silniční komunikace, cyklotrasy

pdf Zřízení železniční zastávky Hostinné - město (pdf, 639 kB, 4.10.2007 10:47)
pdf Cesta Špindlerův Mlýn - Przesieka (Borowice) (pdf, 471 kB, 4.10.2007 10:48)
pdf Oprava místní komunikace k hraničnímu přechodu v České Čermné (pdf, 516 kB, 4.10.2007 10:49)
pdf Rekonstrukce krytu silnice II/310 (pdf, 391 kB, 4.10.2007 10:50)
pdf Okruh T. G. Masaryka (pdf, 567 kB, 4.10.2007 10:50)
pdf Silnice III/3032 a 3033 Velké Poříčí - Malá Čermná, státní hranice (pdf, 437 kB, 4.10.2007 10:51)

Využití potenciálu záchranářských složek

pdf Pořízení požární techniky Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v pohraničí (pdf, 129 kB, 4.10.2007 10:52)

Fond mikroprojektů

pdf Česko - polské Podnikatelské listy 07 (pdf, 435 kB, 4.10.2007 10:53)
pdf Rošáda II (pdf, 430 kB, 4.10.2007 10:53)
pdf Orlické hory - hranice, která spojuje (pdf, 1302 kB, 11.12.2007 14:31)
pdf Orlické hory bez hranic (pdf, 2062 kB, 11.12.2007 14:32)
pdf Sezónní turistické noviny - Kačenčiny listy (pdf, 1757 kB, 11.12.2007 14:33)
pdf Nejen sportem proti drogám (pdf, 832 kB, 11.12.2007 14:34)
pdf O pohár vodníka Floriána (pdf, 2169 kB, 11.12.2007 14:35)
pdf Hrádouská vařečka (pdf, 828 kB, 11.12.2007 14:35)
pdf Broumovské stěny nás nedělí (pdf, 1025 kB, 11.12.2007 14:36)
pdf Lidové tradice na česko-polském pohraničí 2007 (pdf, 556 kB, 11.12.2007 14:37)


Partnerství

pdf Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II. (AKKORD) (pdf, 438 kB, 4.10.2007 10:54)
pdf Evropské projektové centrum - budování regionálního partnerství (pdf, 440 kB, 4.10.2007 10:56)
pdf GRIP-IT - Governance of Regionally Integrated Projects using Innovative Tools (pdf, 370 kB, 4.10.2007 10:58)


Další úspěšné strukturální i předstrukturální programy a projekty EU naleznete na webu Centra pro regionální rozvoj České republiky, aplikace Integrovaný regionální informační systém (IRIS) - Programy a projekty EU, viz. Programy a projekty EU