Formuláře a tiskopisy ke stažení

6. 6. 2018 Autor: Roman Pavlíček

K případnému využití zde zveřejňujeme nezávazné vzory některých písemností.

Veškeré dokumenty týkající se oblasti přezkoumání hospodaření zasílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor ekonomický
Oddělení metodiky a kontroly
Úsek kontroly obcí a analýz
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové