Školství

4. 9. 2018

XLS CSV Název Popis zdroj Datum aktualizace
    Přehled oborů středních škol zřizovaných krajem Přehled oborů podle pracovišť středních škol zřizovaných krajem, na nichž je poskytována teoretická výuka. Atributy: IZO (kód pracoviště školy, kde probíhá teoretická výuka), MISTO (místo daného pracoviště školy), RED_IZO (identifikátor ředitelství právnické osoby), OBOR (kód oboru vzdělání/součtového řádku), OBOR_NAZ (název oboru vzdělání/součtového řádku). DS KHK 30.9.2017
    Přehled počtu žáků v oborech a formách studia podle pracovišť středních škol zřizovaných krajem Přehled počtu žáků v oborech a formách studia podle pracovišť středních škol zřizovaných krajem, na nichž je poskytována teoretická výuka. Atributy: IZO (kód pracoviště školy, kde probíhá teoretická výuka), MISTO (místo daného pracoviště školy), RED_IZO (identifikátor ředitelství právnické osoby), OBOR (kód oboru vzdělání/součtového řádku), OBOR_NAZ (název oboru vzdělání/součtového řádku), ZACI_CELKEM DS KHK 30.9.2017
    Seznam příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje - oblast školství Seznam škol a školských zařízení - zřizovatel Královéhradecký kraj. Atributy: okres, ORP (Obec s rozšířenou působností), Obec, Název právního subjektu, IČO, Adresa, Telefon. ŠIP KHK 23.4.2018