Obecní živnostenské úřady Královéhradeckého kraje

5. 3. 2018

Seznam Obecních živnostenských úřadů Královéhradeckého kraje s uvedením kontaktů a vymezením činnosti.

Živnostenský úřad Vedoucí Telefon Fax
Broumov
Masarykova 239
550 14 Broumov
Ing. Miloš Hartman
hartman@broumov-mesto.cz
491504211 491 523 730
Dobruška
Nám. F.L.Věka 11
518 01 Dobruška

pracoviště: Solnická 57,Dobruška

Bc. Dana Ehlová
d.ehlova@mestodobruska.cz
494 629 659 494 629 582
Dvůr Králové nad Labem
Nám.T.G.Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové n/L
Hana Pokorná
pokorna@mudk.cz
499 318 118 499 320 171
Hořice
Nám. Jiřího z Poděbrad 3
508 01 Hořice
Bc. Michaela Spudichová
spudichova@horice.org
492 105 444 492 103 423
Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

pracoviště: Střelecká 824, Hradec Králové

Ing. Bc. Jiří Bláha
jiri.blaha@mmhk.cz
495 707 510
731 131 166
495 707 127
Jaroměř
Nám. ČSA 16
551 13 Jaroměř
Dana Hukelová
hukelova@jaromer-josefov.cz
491 847 180 491 810 292
Jičín
Havlíčkova 56
506 01 Jičín,

pracoviště: budova ARIS,17. listopadu 16, Jičín

Ing. Ivana Luksová
luksova@mujicin.cz
493 545 450 493 545 222
Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec n/O
Ing. Jitka Jičínská

jjicinska@muko.cz

494 337 236
602 112 046
Náchod
Masarykovo nám. 40
547 01 Náchod,

pracoviště: Palachova 1303, Náchod

Ing. Martin Imlauf
martin.imlauf@mestonachod.cz
491 405 452 491 405 298
Nová Paka
Dukelskénám. 39
509 24 Nová Paka
Martina Šulcová
sulcova@munovapaka.cz
493 760 139 493 760 120
Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město n/M
Mgr. Zdenka Kubíčková
ziv.urad@novemestonm.cz
491419 650 491419 623
Nový Bydžov
Masarykovo nám. 1
504 01
Ing. Martin Kořínek
korinek@novybydzov.cz
495 703 941 495 493 446
Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov n/K
Jiří Mašek
jiri.masek@rychnov-city.cz
494 509 450 494 535 519
Trutnov
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov
Ing. Zdeněk Kopecký
kopecky@trutnov.cz
499 803 378
Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

pracoviště: Krkonošská 8, Vrchlabí

Ing. Milada Klapková
klapkova@muvrchlabi.cz
499 405 713 499 405 729
Obecní živnostenské úřady jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.Náplň činnosti obecních živnostenských úřadů v přenesené působnosti vyplývající ze zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a jiných právních předpisů:
  • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), mj. vydává živnostenská oprávnění fyzickým a právnickým osobám pro živnosti řemeslné, vázané, koncesované a volnou,
  • je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných či živnosti volné,
  • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,
  • provozuježivnostenský rejstřík v rozsahu § 60 odst. 2-5 živnostenského zákona,
  • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy,
  • provádí dozor nad dodržováním vybraných ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
  • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v §9 až 13, § 14 odst. 2, § 14a až 16 a § 18 v oblasti obchodu a služeb.