Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

6. 12. 2017 Autor: Lucie Rovenská

Pakt zaměstnanosti KHK

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Pakt je smluvně uzavřeným partnerstvím bez právní subjektivity. Celkem sedm signatářů dne 24.6.2016 podepsalo dohodu o partnerství:

  • Královéhradecký kraj
  • Česká republika - Úřad práce ČR
  • Statutární město Hradec Králové
  • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
  • Regionální rada odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Královéhradeckého kraje
  • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
  • Centrum investic, rozvoje a inovací

Všechny organizace, které se k dohodě připojí, se zavazují participovat na poli rozvoje našeho regionu v oblasti zaměstnanosti, vytváření podmínek pro vznik pracovních příležitostí, odstraňování nerovností na trhu práce, nebo například na vytváření dlouhodobé strategie zaměstnanosti.

Více o paktu zaměstnanosti zde.

 

V rámci Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje jsou realizovány tyto aktivity:

 

Projekt ZAMĚSTNANÝ ABSOLVENT

Projekt, jehož nositelem je Královéhradecký kraj a partnery projektu jsou Centrum investic, rozvoje a inovací a Úřad práce, je zaměřen na absolventy středních a vyšších odborných škol do 25 let. V rámci projektu bude studentům nabídnuto poradenství a vzdělávání v oblastech týkajících se vstupu na trh práce a orientace na něm. Klíčovou aktivitou jsou však odborné praxe/stáže ve firmách, díky nimž získají studenti pracovní zkušenosti a návyky.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2018 a je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Více o projektu na - http://www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent.html

 

Projekt Predikce trhu práce – KOMPAS

Nositelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Královéhradecký kraj je jedním z partnerů projektu. Cílem je vytvoření funkčního systému predikcí potřeb trhu práce na regionální i národní úrovni.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2020 a je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoba:

Ing. Zdeňka Rychterová – senior expert

Tel. 495 817 487, e-mail zrychterova@kr-kralovehradecky.cz

 

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2017

Další ročník Týdne vzdělávání dospělých se v Královéhradeckém kraji uskuteční v termínu 6. – 10. 11. 2017. Cílem akce je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivovat k celoživotnímu učení a nabídnout konkrétní příležitosti dalšího vzdělávání v kraji. Letošní rok bude akce pojata více prožitkově a interaktivně - důraz bude kladen převážně na tvořivost, kreativitu, praktické ukázky, další vzdělávání a poznání sám sebe.

Organizaci Týdne vzdělávání dospělých 2017 v Královéhradeckém kraji opět zajišťují krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové spolu s kontaktními pracovišti v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Trutnově. Akce je realizována pod záštitou Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, která je nositelem ochranné známky Týdny vzdělávání dospělých®.

Bližší informace a programy v jednotlivých okresech naleznete v příloze.

Účast na všech akcích je zdarma!

Informace o průběhu Týdnů vzdělávání dospělých v dalších krajích ČR jsou k dispozici na www.tydnyvzdelavani.cz.

Soubory ke stažení