Usnesení zastupitelstva

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to v pondělí od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2018

10. zasedání   29. 01. 2018
11. zasedání   26. 03. 2018
12. zasedání   23. 04. 2018
13. zasedání   21. 05. 2018
     14. zasedání   18. 06. 2018
15. zasedání   10. 09. 2018
16. zasedání   22. 10. 2018
17. zasedání   03. 12. 2018