Památkové zóny

23.12.2004

Vyhláška Ministerstva kultury č. 413/2004 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 24. června 2004 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu

2.2.2004

Vyhláška Ministerstva kultury č. 108/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 1. dubna 2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu