Evropská unie, EHP, granty a dotace - Kotlíkové dotace

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

v rámci prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifického cíle
2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Upozornění:

Dne 26. 9. 2017 byla vyhlášena výzva 17OPK02 "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace II“. Příjem žádostí byl zahájen dne 30. 10. 2017 v 8:00 a ukončen 10. 11. 2017 ve 12:00. Žádost podalo 989 žadatelů. Výsledek hodnocení je uveřejněn v Aktualitách ke kotlíkovým dotacím.

8.7.2015

Obecné informace

V programovém období 2014 – 2020 je finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů.

6.1.2016

Kontakty

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

6.1.2016

Příručka pro žadatele

Metodická příručka k dotačnímu programu Královéhradeckého kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace“